תקנוון האתר

כללי:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עידן מימון (להלן: “האתר”) האתר מופעל על ידי בעל האתר עידן מימון.
כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.
התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

שירותים ועסקאות:

האתר מאפשר רכישה של מדריך להשקעות נדלן בישראל.

המחירים באתר הינם בשקלים חדשים.

ביצוע עסקה באתר תעשה באמצעות מתן פרטים מצד הלקוח (פרטי זיהוי הכוללים שם מלא + מייל + מס טלפון וכרטיס אשראי בתוקף) 

בעת מילוי הפרטים על הלקוח להזין את הפרטים הנכונים ולבצע בדיקה נוספת לפני התשלום, פרטים שאינם נכונים עלולים לגרום לשיבוש ולתקלות בזיהוי העסקה.

עידן מימון אינו מתחייב שהמוצר אשר הלקוח רכש עם פרטים שגויים ישלח אליו, אך עידן מימון יעשה את כל המאמצים לכך, 

במידה וזה קרה יש לפנות למספר הבא: 0584100457 או למייל idanmaimon.contact@gmail.com

הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ועידן מימון שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים במכוון.

המידע באתר עלול להכיל שגיאות סופר או שגיאות טכניות אחרות, לפיכך, בעל האתר אינו אחראי לאי דיוקים, היעדר עדכונים או טעויות והשמטות הקשורות, מידע או תוכן,

ולמשתמש לא תהיה כל טענה בכך. יודגש כי האחריות הבלעדית למידע הנוגע למידע המוצג באתר, לרבות הפניות לאתר, היא באחריות המשתמש בלבד.

מיד לאחר רכישת המדריך תקבלו מייל עם גישה לאחר התשלום.

בנוסף רשאי עידן מימון לשנות את מחירי המוצרים בכל זמן שיבחר.

הקנייה באתר האינטרנט של עידן מימון מותרת מגיל 16 ומעלה.

למען הסר ספק, אין לראות בהצגת המידע ו\ או בחומר המופיע המועבר במדריך כשום המלצה לביצוע קנייה ו/או מכירה של נכס נדלני מכל סוג שהוא ו/או ייעוץ פיננסי 

ו/או יועץ משכנתאות/או תחליף לייעוץ השקעות /או חוות דעת בנוגע לכדאיות כל עסקה או השקעה במוצרים הפיננסים מכל סוג שהם.

עידן מימון אינו מתחייב שיענה לכל תלמיד במהירות במהלך הליווי שכלול עם המדריך, אלא על פי שיקולו האישי בלבד ובזמן שיבחר.

מדיניות משלוחים:

המוצרים באתר הינם דיגיטליים וישלחו אל המייל שהרוכש ימלא בדף הרכישה.

ביטול עסקאות והחזרים:

דיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
החזרים כספיים: לא יינתן החזר כספי לאחר רכישת כל אחד מהמוצרים עקב חשיפה לתכנים המלאים של המדריך.

 (על פי המתואר בסעיף 6(א((7 )לתקנות הגנת הצרכן. חשוב לדעת שמדובר בקורס דיגיטלי אז סעיף 2(3 )לתקנות קובע שהתנאי להחזר כספי יעשה עד 14 ימים בלבד, אך גם תנאי זה אינו מתקיים כיוון שמרגע רכישת המוצרים הלקוח מקבל גישה מיידית לכל התכנים שנמצאים בו שאינה מתבטלת.

לאחר רכישת המוצרים וצפייה בתכנים שלו לא תהיה אפשרות להחזר כספי והלקוח יהיה מחויב במלוא הסכום ללא אפשרות להחזר ולא חלקי.
לפי ההנחיות של המרכז למיפוי ישראל בקשר למוצרים דיגיטליים “אין החזרה ואין החלפה כלל”.

רשימת תפוצה:

כל רוכש באתר ממלא את פרטיו האישיים בעת הרכישה, עידן מימון רשאי לשלוח עדכונים במייל, פרקים חדשים למדריך, הטבות ועוד וללקוח לא תהיה שום טענה כלפי זה.

פרטיות:

ברגע רכישת שירות שמציע האתר תתבקשו למלא את פרטיכם האישיים, עידן מימון מתחייב לכך שפרטיכם האישיים לא יועברו לצד שלישי, עידן מימון נוקט בכל אמצעי אבטחה אפשרי כדי לשמור את פרטי הלקוח,.

קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של בעל האתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.
אך ורק הרוכש של המדריך רשאי להיחשף לתכנים לכן אין להעביר, לצלם, להעתיק, להדפיס, לשכפל ו/או לאפשר גישה למייל אליו נשלחו המוצרים לאדם אחר אשר לא רכש את אחד המוצרים או לעשות כל שימוש אחר ללא הסכמה מפורשת של עידן מימון כל אחת מהפעולות האלה יחשבו כעברה של זכויות יוצרים.

הרכישה מהווה אך ורק את ההרשאה להיחשף לתכני המדריך ואינה מהווה בעלות מצד הרוכש על תוכן המדריך,
בעלות השירותים נמצאת אך ורק בידיו של עידן מימון.

אחראיות:

השירותים ינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר יוצעו ע”י הנהלת האתר עם תחילת השירות.
אורך השירות הינו ע”פ מועד הזמן אשר נקבע מראש.
הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם.
רכישת אחד השירותים מהווה הסכמה על התקנון האתר ו/או התקנון שהוצג בדף הרכישה.

למען הסר ספק, אין לראות בתכנים המלצות, האחראיות היא אך ורק על פי שיקול דעתו של הלקוח.

פעילות האתר:

עידן מימון שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים/ שירותים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו